Skip to content

Utegym: Trender och användarfeedback

Sammanställning av studier 2022 och 2023 
Två händer håller i en blå rapport som är en sammanställning av utegymstrender

Rapport utegymstrender 202330 studier
2223 SVARANDE
+1500 KOMMENTARER

En inblick i utegymsanvändning 2023

Är du nyfiken på hur trenderna för utegymsanvändningen sett ut under 2023? Under året har 30 studier genomförts runtom i Sverige för att ge dig en förståelse om vem användaren är och vilka värden ett utegym kan bidra med. Rapporten är 22 sidor och är helt gratis att ladda ner. 
 
Flyttbart utegym: Nio maskiner, installerade på flyttbara plattformar i fem uppsättningar, har besökt olika platser runtom Sverige under fem veckors tid. Under tiden har data samlats in och därefter  analyserats för att bredda förståelsen hur utegym används. 
Objektiv och subjektiv data: Objektiv data har samlats in från Smart-sensorer installerade på hävarmen som mäter antal besök, vilken maskin som är mest populär och annat.  Under året har 2223 användarenkäter samlats in genom en QR-kod, för att fånga användarnas unika perspektiv samt skapa en medborgardialog.
 
Möjlighet att prova utrustningen: Användarstudien, Global user study har blivit ett verktyg för kommuner, skolor och fastighetsbolag för att mäta effekter och kartlägga användarna i sina utegym innan köp.
 

Rapport 2022 och 2023

flygbild på ett utegym under hösten i Mörbylånga. Flera människor tränar samtidigt med regnkläder på sig.

Nyfiken på resultatet från 2024?