Skip to content
utegym happy senior

Happy Senior: Webinar

Webinar: Forskningsprojekt av Linnéuniversitetet 
REGISTRERA DIG

WEBINARET

I WEBINARET FÅR DU REDA PÅ

  • Resultaten från forskningsprojektet "Happy Senior" och dess studie av hälsoeffekterna av styrketräning på utomhusgym för äldre.
  • Analys av förändringar i muskelfunktionen hos deltagare över 65 år efter 18 veckors regelbunden träning.
  • Erfarenheter och upplevelser från deltagarna angående träning utomhus i grupp och dess påverkan på deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.
  • Stimulans av utomhusvistelse, ökning av daglig fysisk aktivitet, minskning av stillasittande tid och regelbunden styrketräning bland äldre.


  • Potentiella hälsofördelar såsom förebyggande av muskelförtvining och benskörhet, ökad muskelkapacitet, förbättrat immunförsvar och ökad livskvalitet.
  • Presentation av projektledare Peter och Thony, som delar mer information om projektet och dess resultat.
  • Möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen kring ämnet
  • När: 29 maj klockan 11:00-12:00 

“Frågesällningen var: Går det att få styrkeutveckling av att träna en dag på ett utomhusgym om du är över 65 år?" 

Peter PagelsLektor Linnéuniversitetet
28 Deltagare
65+ Ålder
18 veckor
29 MAJ: WEBINAR
HAPPY SENIOR

Studera hälsoeffekter av styrekträning på utegym för äldre

Vi är mycket stolta över att presentera det spännande projektet Happy Senior, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Mörbylånga kommun och Omnigym. Happy Senior är ett forskningsprojekt som syftar till att studera förändringar i muskelfunktionen hos personer över 65 år genom regelbunden styrketräning på ett utomhusgym. Projektet undersöker också de äldres upplevda fysiska, psykiska och sociala hälsoeffekter av träningen.

Syftet med projektet är att studera hälsoeffekterna av regelbunden styrketräning på ett utomhusgym hos äldre män och kvinnor över 65 år. Projektet strävar efter att stimulera gruppen äldre att vistas utomhus mer, öka sin dagliga fysiska aktivitet, minska sin stillasittande tid och regelbundet utföra styrketräning. Detta kan potentiellt förebygga muskelförtvining, öka muskelkapacitet och muskelfunktion, motverka benskörhet, stärka immunförsvaret och förbättra livskvaliteten.
Nu, efter att 28 deltagare i åldrarna 65-90 år har tränat i 18 veckor och resultaten har analyserats, är du varmt välkommen att delta i webinariet där vi kommer att presentera projektet och dess resultat.